Iarratais Ar Aighneachtaí Acht Na dTeangacha Oifigiúla 2003

November 8, 2019

Iarratais ar aighneachtaí Acht Na dTeangacha Oifigiúla 2003 – Ullmhú dréachtscéime ag daa cpt

Tá beartaithe ag daa cpt an scéim nua a dhréachtú de réir Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 (“an tAcht”). Is é príomhchuspóir an Achta ná soláthar níos mó de sheirbhísí i nGaeilge a chur ar fail ón tseirbhís phoiblí ar chaighdeán níos airde.

Is mian anois le daa plc cuireadh a thabhairt do pháirtithe leasmhara aighneachtaí a chur faoinár mbráid i ndáil le hullmhú na dréachtscéime. Ba chóir aighneachtaí a sheoladh tríd an ríomhphost chuig gary.clooney@daa.ie nó sa phost chuig Gary Clooney, daa cpt, Urlár 1, Old CTB, Aerfort Bhaile Átha Cliath, Co. Áth Cliath.

Is é an data deiridh a nglacfar le haighneachtaí ná 5:00in Dé hAoine, Nollaig 6, 2019.

Tá níos mó eolais maidir leis an Acht ar fáil ó shuíomh gréasáin na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag www.chg.gov.ie.

Tuilleadh eolais le fail ó daa plc is féidir cuairt a thabhairt ar ár suíomhanna gréasáin www.daa.ie, www.dublinairport.com, www.corkairport.com, www.ari.ie and www.daainternational.ie